x

民间个人借贷

民间个人借贷要注意什么?陷阱有哪些?民间个人借贷合法吗?民间个人借贷是指公民之间、公民与法人之间、公民与其它组织之间借贷。只要双方当事人意思表示真实即可认定有效,因借贷产生的抵押相应有效,但利率不得超过人民银行规定的相关利率。

民间个人借贷

民间个人借贷合法吗,要注意什么,陷阱有哪些

大家都在看

民间个人借贷

民间个人借贷要注意什么?陷阱有哪些?民间个人借贷合法吗?民间个人借贷是指公民之间、公民与法人之间、公民与其它组织之间借贷。只要双方当事人意思表示真实即可认定有效,因借贷产生的抵押相应有效,但利率不得超过人民银行规定的相关利率。

民间个人借贷合法吗,要注意什么,陷阱有哪些

大家都在看

民间个人借贷的相关专题