x

个人信用报告包括哪些信息

一是个人身份信息,包括个人基本信息、居住信息、职业信息等;二是信用交易信息,包括信用卡、贷款、为他人贷款担保信息等;三是个人非银行信息,包括个人住房公积金信息、个人养老保险信息、个人电信缴费信息等。

个人信用报告包括哪些信息

个人信用报告包括什么信息

大家都在看

个人信用报告包括哪些信息

一是个人身份信息,包括个人基本信息、居住信息、职业信息等;二是信用交易信息,包括信用卡、贷款、为他人贷款担保信息等;三是个人非银行信息,包括个人住房公积金信息、个人养老保险信息、个人电信缴费信息等。

个人信用报告包括什么信息

大家都在看

个人信用报告包括哪些信息的相关专题